Klasyfikacje » PKD · PKWiU · CPV · PKOB · KŚT · NACE · Zawody · Pojazdy

Startuj z nami · Dodaj do UlubionychWróć do strony głównej serwisu i wybierz inną funkcję
Statystyka, przetargi, zamówienia publiczne w Polsce
Statystyka na świecie
Zasoby statystyczne na świecie
Tematy pokrewne
Przetargi, prawo, instytucje, biznes itp.

Inne bazy

Urzędy Skarbowe

Kanały RSS

Sprawdź kanały RSS i znajdź więcej informacji o bieżących przetargach.

KATALOG STRON

Dodaj stronę firmową do katalogu. Katalog ma charakter biznesowy - preferowane są strony firmowe, gospodarcze, biznesowe, finansowe itp., a także inne pod warunkiem, że spełniają kryteria serwisu i kategorii docelowej.

Klasyfikacja Środków Trwałych - Przeglądarka KŚT
Grupa Podgrupa Rodzaj
Tekst


 1 - 15 / 398 wierszy   
GrPgRdNazwa grupowania KŚT PP91
6-657Akumulatory hydrauliczne Obiektem jest każdy akumulator hydrauliczny stały (zainstalowany w stałych stacjach pomp i akumulatorów hydraulicznych). Granicę obiektu stanowi - dla akumulatora ciężarowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną oraz zawór zwrotny na połączeniu z pompą wysokiego ciśnienia, natomiast dla akumulatora gazowego - połączenie akumulatora z siecią tłoczną, zawór zwrotny oraz rurociąg łączący butle sprężonego powietrza lub sprężarka z napędem. Nie należy zaliczać do rodzaju 657: akumulatorów hydraulicznych, zainstalowanych w urządzeniach (obiektach) przewoźnych, jak np.: na samochodach, dźwigach, koparkach itp. stanowiących część ich wyposażenia, pomp wysokiego ciśnienia, które są ujęte w rodzajach podgrupy 44 - "Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów".29.12x657
6-615Aparatura prądu stałego Rodzaj 615 obejmuje nie wmontowaną lub rezerwową (aparaturę rozdzielczą, pomiarową, kontrolną, zabezpieczeniową, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą, ręczną i automatyczną, łącznie z wyposażeniem dodatkowym, przeznaczoną do pracy w obwodach prądu stałego. Aparaturę prądu stałego wmontowaną do układu zalicza się do istniejących (czynnych) rozdzielni lub nastawni.31.20x615
6-612Aparatura prądu zmiennego Rodzaj ten obejmuje wyłączniki o napięciu znamionowym 60 kV i wyżej, zarówno wmontowane jak i nie wmontowane, a ponadto niezależnie od napięcia aparaturę rozdzielczą pomiarową, kontrolną, zabezpieczającą, sygnalizacyjną, odgromową, sterowniczą ręczną i automatyczną wmontowaną i nie wmontowaną lub rezerwową. Obiektem jest poszczególny wyłącznik mocy o napięciu nominalnym 60 kV i wyżej wmontowany lub nie wmontowany oraz każdy aparat rezerwowy. Nie należy zaliczać do rodzaju 612 elementów wymienionych w rodzaju 610.31.20x612
4-475Aparaty bębnowe Rodzaj 475 obejmuje aparaty (bębny) obrotowe, bezprzeponowe, obrotowe z płaszczem, bębnowo-rurowe oraz inne aparaty bębnowe z wewnętrznym przepływem ogrzanych gazów lub elementami grzejnymi (płaszcz, system rurek wewnętrznych). Określenie obiektu i granic - jak dla rodzaju 47029.24.31475
446-Aparaty do wymiany ciepła Podgrupa obejmuje aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle i poza przemysłem w procesach technologicznych wymiany ciepła.--
5-518Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp. Rodzaj 518 obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, a mianowicie: 518-01 do pomiarów magnetycznych, 518-02 do pomiarów geoelektrycznych, 518-03 do pomiarów sejsmicznych, 518-1 aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy. Nie należy zaliczać do rodzaju 518: mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., ujętych w grupie 8, pojazdów mechanicznych (na których mogą być usytuowane maszyny urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych), ujętych w podgrupie 74 - "Pojazdy mechaniczne".33.20.12518
4-481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym Rodzaj 481 obejmuje aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali bez udziału prądu elektrycznego warstwy ochronnej (antykorozyjnej), np. związków fosforowych i tlenków oraz sposobem elektrogalwanicznym, polegającym na nałożeniu na powierzchnię metali warstwy innego metalu (w celu ochronnym lub dekoracyjnym) przy pomocy prądu elektrycznego. Obiektem jest urządzenie lub aparat stanowiący jednolitą całość konstrukcyjną. Granicę obiektu stanowi zawór lub kurek odcinający przewody hydrauliczne, pneumatyczne lub gazowe oraz wyłączniki sieci prądu elektrycznego.31.62.13x481
4-482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym Rodzaj 482 obejmuje aparaty i urządzenia służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym, tj. urządzenia do hartowania powierzchniowego metodą płomieniową, urządzenia do hartowania powierzchniowego prądem elektrycznym, urządzenia do obróbki powierzchniowej sposobem elektrolitycznym i inne maszyny lub urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem technicznym. Obiektem jest aparat lub urządzenie służące do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Granicę obiektu stanowią: zbiornik paliwa, wyłącznik niskiego względnie wysokim napięciu lub gdy urządzenie transformujące stanowi nierozłączną część urządzenia grzewczego.29.24.40x482
4-476Aparaty walcowe skrobakowe29.56.25x476
7-744Autobusy i autokary Do rodzaju 744 zalicza się pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.34.10.3x744
2-220Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe Rodzaj obejmuje: autostrady i drogi ekspresowe międzymiastowe, w tym skrzyżowania i węzły wraz instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi, ulice i drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, skarpy i nasypy, rowy, ściany oporowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, pasy jezdni przeznaczone do parkowania i bariery ochronne, przepusty pod drogami i urządzenia odwadniające drogi. Rodzaj nie obejmuje: stacji obsługi umieszczonych wzdłuż autostrad - rodzaj 103, mostów, wiaduktów, estakad - rodzaj 223, tuneli i przejść podziemnych - rodzaj 223.211242x 243 294x
7-783Balony35.30.22x783
6-633Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych Rodzaj 633 obejmuje stacjonarne elektryczne baterie, akumulatorowe kwasowo-ołowiow oraz zasadowe, złożone z ogniw. Obiektem w zakresie baterii akumulatorowych stacjonarnych jest bateria ogniw akumulatorowych. Granicę baterii akumulatorowej stacyjnej stanowią jej bieguny, z przewodami doprowadzającymi energię elektryczną. Nie należy zaliczać do rodzaju 633 - przewodów doprowadzających energię elektryczną oraz izolatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz tablic przepustowych np. wchodzących w skład linii i sieci energetycznych lub innych obiektów.31.40.2x633
6-634Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych Rodzaj 634 obejmuje przenośne elektryczne baterie akumulatorowe zasadowe złożone z ogniw. Obiektem w zakresie baterii akumulatorów zasadowych jest bateria bądź zestaw baterii, z których każdy składa się z ogniw połączonych szeregowo. Granice baterii akumulatorowej zasadowej stanowią zaciski biegunowe wyprowadzone na zewnątrz.31.40.2x634
2-200Budowle dla górnictwa i kopalnictwa Rodzaj obejmuje: budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu, eksploatacji kamieniołomów, żwirowni, itp. (np. stacje załadowcze i wyładowcze, wyciągi szybowe, kominy przemysłowe, wieże, szyby wiertnicze,itp.) budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materiałów budowlanych ceramicznych, itp. Rodzaj nie obejmuje: budynków biurowych - rodzaj 105, budynków produkcyjnych (np. fabryk, warsztatów,) zadaszonych - rodzaj 101.2301206 209x 21 295x 51x
 1 - 15 / 398 wierszy   

©2004-2012 KMT

      Reklama w serwisie · Zastrzeżenia · Kontakt: klasyfikacje[mlpa]tejo.pl

Linki:  Słownik angielsko-polski prawno-ekonomiczny i inne