Klasyfikacje » PKD · PKWiU · CPV · PKOB · K¦T · NACE · Zawody · Pojazdy

Startuj z nami · Dodaj do UlubionychWróć do strony głównej serwisu i wybierz inn± funkcję
Statystyka, przetargi, zamówienia publiczne w Polsce
Statystyka na ¶wiecie
Zasoby statystyczne na ¶wiecie
Tematy pokrewne
Przetargi, prawo, instytucje, biznes itp.

Inne bazy

Urzędy Skarbowe

Kanały RSS

SprawdĽ kanały RSS i znajdĽ więcej informacji o bież±cych przetargach.

KATALOG STRON

Dodaj stronę firmow± do katalogu. Katalog ma charakter biznesowy - preferowane s± strony firmowe, gospodarcze, biznesowe, finansowe itp., a także inne pod warunkiem, że spełniaj± kryteria serwisu i kategorii docelowej.

Przegl±darka kodów CPV (wersja słownika z bazy EUR-Lex)
Kod lub nagłówek


   8299 - 8323 / 8323 wierszy 
Kod i nagłówek CPV 
93700000-5 Usługi pogrzebowe i podobne
93710000-8 Usługi pogrzebowe
93711000-5 Usługi cmentarne oraz kremacyjne
93711100-6 Usługi cmentarne
93711110-9 Usługi utrzymania cmentarzy
93711200-7 Usługi kremacyjne
93712000-2 Usługi prowadzenia przedsiębiorstw
93900000-7 Różne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane
93910000-0 Usługi wycofania z eksploatacji
93920000-3 Usługi relokacji
93930000-6 Usługi krawieckie
93940000-9 Usługi tapicerskie
93950000-2 Usługi ¶lusarskie
95000000-2 Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego
95100000-3 Usługi pracowników handlowych i przemysłowych
95110000-6 Usług pracowników handlowych
95120000-9 Usługi pracowników przemysłowych
95130000-2 Usługi siły roboczej
95131000-9 Pracownicze usługi agencyjne
95132000-6 Usługi urzędnicze
95133000-3 Personel tymczasowy
95133100-4 Usługi pracowników pomagaj±cych w prowadzeniu gospodarstwa domowego
95140000-5 Usługi w gospodarstwie domowym
99000000-0 Usługi ¶wiadczone przez zagraniczne organizacje i organy
99100000-1 Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów
   8299 - 8323 / 8323 wierszy 

©2004-2012 KMT

      Reklama w serwisie · Zastrzeżenia · Kontakt: klasyfikacje[mlpa]tejo.pl

Linki:  Słownik angielsko-polski prawno-ekonomiczny i inne